Tuesday, December 28, 2010

Apa itu Optical Drive?

Foto ini adalah optical drive yang terdapat pada laptop.

Optical drive ini terbahagi kepada tiga jenis iaitu:
i) CD-RW
ii) DVD-RW
iii) Blu-Ray (paling terkini berada di pasaran)

CD-RW
DVD-RW
Blu-Ray Disk Writer
** 3 foto ini merupakan optical drive yang terdapat pada desktop

Setiap jenis terbahagi kepada dua bahagian iaitu:

   1. Untuk baca data sahaja. (CD-ROM, DVD-ROM)
   2. Untuk baca dan rekod (writer @ RW). Gambar di atas ialah yang mempunyai kelebihan rekod.

Setiap jenis juga mempunyai kapasiti tersendiri yang membezakan antara satu sama lain bergantung kepada keperluan pengguna. CD mampu menyimpan data sehingga 700MB, DVD pula maksimum penyimpanan data sebanyak 4.7GB dan Blu-ray disc pula mampu menyimpan sehingga 25GB untuk satu layer. Jika 2 layer  50GB lah saiz data yang boleh disimpan!

Walaubagaimanapun, masih jarang pengguna memilih Blu-ray disc kerana harganya yang mahal dan masih baru di pasaran.

No comments:

Post a Comment